Bistvena prednost lamele pred običajnimi ploščami iz mineralne volne je orientiranost njenih vlaken. Vlakna so namreč orientirana pravokotno na zid, to pa pomeni precej boljše mehanske lastnosti izolacije (večja razplastna trdnost), kar zagotavlja možnost vgradnje brez mehanskega pritrjevanja, enako kot pri EPS-F. Priporočamo jih predvsem pri novogradnjah.

Plošče iz mineralne volne pa se na zid pritrjuje s sidri in lepljenjem. Priporočamo jih za vse vrste objektov, predvsem pa za sanacije starih neizoliranih fasad.

Plošče iz mineralne volne imajo toplotno prevodnost 0,035 W/mK, lamele pa imajo toplotno prevodnost 0,040 W/mK.

Dimenzije plošč: 1200x400mm, dimenzije lamele: 1200x200mm ter debelina enih in drugih je lahko od 50mm pa vse tja do 240mm.