Fasadna obloga je zunanja plast fasadnega ovoja, katere osnovna naloga je prevzemanje temperaturne obremenitve ter ščitenje stene pred vplivi iz okolja in požarom. Z uporabo izolacijskih fasadnih sistemov se zmanjša izguba energije pri ogrevanju, zaščitimo se pred hrupom iz okolja, posredno pa se zmanjša tudi onesnaževanje okolja s škodljivimi plini. Ker so temperaturna nihanja zmanjšana se s tem izognemo nastajanju rosenja (kondenza). Zaključni sloji nudijo izbiro med različnimi materiali: mineralni, silikatni ali na bazi umetnih smol. Na voljo so različne debeline in tudi različne možnosti obdelave.
Fasade delimo na obloge in prevleke.  Med prevleke spadajo različne vrste ometov, ki se delijo glede na vrsto veziva, ki je lahko:
  • cementni,
  • apneni,
  • akrilni,
  • silikonski,
  • silikatni.
Poleg veziv ometi vsebujejo tudi mineralna polnila in vodo. Z različno tehniko nanosa lahko dosežemo različne strukture ometa. Vse ostale fasadne obloge pa spadajo v skupino oblog, te pa so lahko:
  • kovinske,
  • lesene,
  • opečne,
  • keramične,
  • steklene,
  • kamnite,
  • iz umetnih snovi,
  • iz mineralnih kompozitov