Pandemija COVID-19 je mnoge svetovne izvajalce pahnila v enega najzahtevnejših časov v njihovi zgodovini. Ker so države po vsem svetu uvedle zapore in druge omejitve, je bila hitrost sprememb pri izvajalcih ekstremna, mnogi so bili čez noč primorani spremeniti način dela.

Globalna gradbena proizvodnja naj bi se po podatkih GlobalData v letu 2020 zmanjšala za 3,1 % – kar je oster padec glede napovedi povečanja za 3,1 % pred COVID-19. V zahodni Evropi naj bi se proizvodnja zmanjšala za 7,3 %; v Severni Ameriki za 1,7 %; in v severovzhodni Aziji za 0,9 %.

Izvajalci so poskušali dokončati obstoječe projekte, edino to je bilo pri nas tudi dovoljeno, hkrati pa zaščititi osebje na kraju samem, upoštevati vladne predpise in omejitve potovanj. Poleg tega  je dodatno težavo povzročala prekinitev dobavne verige in nedobavljivost gradbenih materialov.

Razlike v pravilih in omejitvah v zvezi s pandemijo po državah so te izzive še poslabšale.

Vendar pa so večinoma izvajalci navajeni hitrega prilagajanja in izvajanja različnih strategij kontinuitete – na primer, ko se povečajo zahteve za nove projekte, zmanjšajo resurse na nekaterih področjih ali se prilagajajo spreminjajočim se časovnim okvirom projekta. Ta agilnost je med pandemijo dobro rešila gradbena podjetja, pomembna pa bo ostala tudi v prihodnje.

Spodaj je opisanih pet področij sprememb, ki bi jih izvajalci morda spoznali za koristne pri »krmarjenju« po izzivih in pri načrtovanju prihodnje rasti.

1. Odpornost, strukturiranje pogodb in sodelovanje

Vpliv COVID-19 ukrepov je bil takojšen – kot da bi kar naenkrat zaprli pipo, dobava nekaterih materialov pa se je preprosto ustavila. V treh do štirih dneh je delo na daljavo za večino podjetij postala norma.  Nekatere dele projektov je bilo kar naenkrat treba upravljati z oddaljenih lokacij, zaradi česar so bili izvajalci prisiljeni iskati nove načine dela za zagotovitev produktivnosti in denarnega toka.

Od marca je gradbena industrija tako razvila močnejše sodelovanje, med delavci in nadrejenimi, dobavitelji in morda tudi z vladnimi organi. V panogi je nastal močan občutek enotnosti, kjer so vsi razumeli svojo vlogo pri doseganju skupnega cilja izvajanja projektov in ohranjanja odprtih gradbišč.

Sodelovanje s strateškimi partnerji je postalo pomembnejše kot kdaj koli prej. Izvajalci so bolj iskali  partnerstvo s strankami, dopuščali so več razprav o strukturiranju.

Izvajalci so verjetno postali tudi bolj selektivni pri delovnih mestih, za katera se potegujejo, pogojih, ki so jih pripravljeni sprejeti, in partnerjih, s katerimi delajo. Ta trend se je pojavljal že pred COVID-19, od takrat pa se je povečal. Zainteresirane strani začenjajo ponovno ocenjevati razporeditev tveganj v celoti za projekte, vključno s pogodbenimi.

Na svetovni ravni želijo nekateri izvajalci zmanjšati izpostavljenost svojih dobaviteljev, zato lahko preprosto prenašanje tveganj navzdol po dobavni verigi – ne glede na to, ali gre za stroškovna tveganja, tveganja zamude ali denarna tveganj.

Tako se je dogajalo, da so na gradbišču najprej šli v karanteno električarji, nato zidarji, nato … Razdeljenost izvajalcev in dejstvo, da so nekatera gradbena podjetja koristila podizvajalce, je le te rešila pred popolno ustavitvijo dela. To jih je hkrati tudi spodbudilo k takemu načinu dela tudi v prihodnje.

2. Upravljanje dobavne verige

V prvih mesecih pandemije številni izvajalci niso mogli pridobiti osnovnih materialov – kot so pesek, cement in opeka –, hkrati pa so trpeli zaradi pomanjkanja delovne sile, zaradi odrejenih karanten delavcev.

Za mnoge podizvajalce, ki so najbolj izpostavljeni negativnim posledicam pandemije, se je izkazalo, da je zgodnje plačilo dobaviteljem ključnega pomena. To jim zagotavlja več varnosti in stabilnosti pri poslovanju, a žal na račun hitre rasti.

Za številne izvajalce se je izkazalo, da je zgodnje plačilo dobaviteljem ali celo avans odločilnega pomena in bo verjetno ostal bistvenega pomena tudi po pandemiji. Manjši podizvajalci so pogosto najmanj sposobni prevzeti tveganja, zato lahko zanje predčasno plačilo olajša nekatere izzive denarnega toka v hitro-spreminjajočem se okolju, čeprav na račun hitre rasti namreč pridobijo varnost in stabilnost pri poslovanju.

V kolikor dobavitelji niso sposobni dobavljati materialov in izvajalcu zagotoviti nemotenega dela, je za izvajalce bolje, da diverzificirajo dobavo, čeprav na račun višje cene in časa.

Kot večina podjetij, bodo mnogi izvajalci ponovno primorani oceniti upravljanje dobavne verige, da bi zmanjšali prihodnje prekinitve, ki so se zgodile pomladi. Dejstvo je namreč, da je za izvajalce bolje, če sodelujejo z manjšim številom dobaviteljev, a zato od njih pričakujejo več zanesljivosti. V nasprotnem primeru, ko dobavitelji ne opravijo svoje naloge uspešno, pa je za izvajalce seveda smiselno, da dobavo diverzificirajo, čeprav na račun cen in časa.

Kar so se mnogi izvajalci naučili iz situacije leta 2021, je, da pomen fleksibilnosti dobave. Pričakujejo, da se hitro prilagodi situaciji na trgu in zagotovi rešitve, ki jim omogočijo nemoten potek dela.

3. Bilanca stanja in likvidnost

Likvidnost in denarni tok sta bila v času, ko so se dejavnosti ena za drugo zapirale, ključnega pomena. Kdor je v to »krizo« vstopil z dolgovi, ga je čakala izjemno težka naloga, saj so mnoga podjetja (in posamezniki) preprosto ostali dolžni. Izvajalci, ki so vstopili v pandemijo z močno bilanco stanja in »čistimi računi«, so bistveno lažje obvladali turbulence in pridobili bistveno prednost pred tistimi, ki so v pandemijo vstopili z dolgovi in cel zapadlimi obveznostmi.,

Kljub vsemu je na trgu opaziti nekaj pozitivnih znakov. Pričakuje se, da bo denar nekako stekel, delno z odprtjem dejavnosti, delno pa z državno pomočjo in subvencioniranjem. A kljub temu, bodo pametni gradbinci poslovali previdno in z mislijo, da se lahko »kriza«, kot je Covid 19, v gospodarstvu ponovi na tak ali drugačen način.

4. Diverzifikacija in inovativnost

Globalni izvajalci z raznolikimi poslovnimi modeli v različnih geografskih območjih in poslovnih sektorjih so se med pandemijo na splošno odrezali bolje. To bo verjetno trajna lekcija za mnoga globalna pogodbena podjetja.

Diverzifikacija bo postala še pomembnejša za industrijo in izvajalci bodo bolj verjetno raziskali, kako lahko delajo v različnih tokovih, zlasti z upočasnitvijo maloprodajnega in stanovanjskega sektorja v bližnji prihodnosti. Sektorji maloprodaje, prostega časa in gostinstva so bili nekateri najbolj prizadetih, zato je verjeten učinek na gradnjo na teh območjih. Pričakuje se tudi nekaj izzivov za poslovne nepremičnine, saj se bodo morda morali prilagoditi povpraševanje in načrti oblikovanja.

Od začetka pandemije so izvajalci razmišljali o alternativnih načinih dela in ostali produktivni. Številna podjetja so ustanovila nove delovne skupine za omejevanje vpliva COVID-19 na podjetja in uvedla nove načine dela.

Eno skupno podjetje je na primer prilagodilo svoje delovne vzorce, da bi vključevalo nočne izmene, da bi nadomestilo manj izmen, dovoljenih čez dan. Druga podjetja so uporabila QR kode za sledenje delavcev na kraju samem – kar jim omogoča, da natančno vedo, kdo je bil kje in s kom. Tako so lahko hitro ustavili okužbe in prenos teh med delavci in ohranili pri delu maksimalno možno število delavcev. Spet drugi so uvedli testiranje na gradbiščih, še preden je prišlo do stika med osebjem.

Zanimivost:

Izkazalo se je, da barva, ki čisti zrak, ki jo uporablja globalni izvajalec na nekaterih svojih lokacijah, uniči določen sev koronavirusa (čeprav je potrebno nadaljnje testiranje). Barva deluje tudi protibakterijsko in proti plesni ter aktivno čisti zrak bakterij in vonjav.

Pričakujemo, da bomo v prihodnjih mesecih videli več o tem …

5. Kibernetska varnost

Širok porast dela na daljavo, ki ga je povzročila pandemija, je povzročil številne težave podjetjem. Nekatera podjetja so bila na prehod dela na daljavo pripravljena bolje, oz. so bila v osnovi v boljši situaciji, kot druga. Predvsem

Mnogi izvajalci so morali tudi razmisliti o načinih za prepoznavanje in odobritev dohodnih zahtev za povezavo iz vrste novih virov, zaklepanja občutljivih oddaljenih delovnih postaj in uvedbe zaščite končne točke, ki zagotavlja, da so stroji brez zlonamerne programske opreme.

Večje delo na daljavo je povečalo tudi odvisnost od orodij za sodelovanje in tehnologije v oblaku, pri kateri je varnost včasih le drugotnega pomena.

Podjetja so se bila prisiljena digitalizirati v nekaj mesecih, čeprav bi ta proces sicer normalno trajal nekaj let. To je pripeljalo do tega, da v sedanjem napol digitaliziranem načinu dela v mnogih podjetjih obstaja mnogo ranljivosti, ki lahko pripeljejo do kraje ali zlorabe podatkov in sredstev.

Z drugimi besedami, v zadnjih mesecih so mnoga podjetja sprejela več kibernetskega tveganja – ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. To povečano izpostavljenost bo treba bodisi sanirati ali pa jo bodo pozneje lahko izkoristili kibernetski kriminalci.

Še pred pandemijo je bilo zaupanje podjetij v njihovo kibernetsko obrambo pred pandemijo na zgodovinsko nizki ravni, s 36 % v letu 2017 na 31 % v 2019, glede na raziskavo globalnega kibernetskega tveganja Marsh Microsoft 2019 .

Izvajalci bi morali razmisliti o izvedbi ocene tveganja po COVID-19, da bi razumeli, kako so spreminjajoči vzorci dela vplivali na njihovo kibernetsko varnost.

Pogled naprej

Pandemija je seveda misli vseh podjetij osredotočila na njihovo delovno silo, zlasti na dobro počutje zaposlenih. Pred pandemijo je imela gradbena industrija že nadpovprečno stopnjo ločitev in samomorov; duševno zdravje mora zato ostati v središču industrije, tudi ko bo minila najhujša pandemija.

Res je, da bi industrija lahko izkoristila nedavne spremembe načinov dela za diverzifikacijo svoje delovne sile. Pandemija je pahnila industrijo v najhitrejši in najgloblji možni poskus fleksibilnega dela – kar se je izkazalo za uspešno. Sposobnost gradbenih podjetij, da se prilagodijo tem spremembam in tako hitro, bi lahko naredila industrijo dostopnejšo in privlačnejšo za več talentov.

Na splošno bodo podjetja, ki sprejemajo trenutne izzive pri razvoju in sprejemanju novih procesov in zmogljivosti za zaščito svojih delavcev, zmanjševanje prihodnjih motenj v projektu, skladnost z vladnimi predpisi in omejitvami, hkrati pa upravljajo stranke in dobavitelje, najbolj primerna za preživetje neurja in lahko dejansko postanejo močnejši. S sedanjo turbulenco prihaja priložnost za pozitivne, dolgotrajne spremembe.