Energetska prenova hiš

Država preko EKO SKLADA RS državljanom nudi nepovratne subvencije za različne segmente prenove stavb.

Sodelujemo z vrhunskimi strokovnjaki energetske prenove stavb v Sloveniji in Evropi. Brezplačno vam bomo svetovali na področju energetske prenove stavb.

Energetska prenova hiš

Država preko EKO SKLADA RS državljanom nudi nepovratne subvencije za različne segmente prenove stavb.

Sodelujemo z vrhunskimi strokovnjaki energetske prenove stavb v Sloveniji in Evropi. Brezplačno vam bomo svetovali na področju energetske prenove stavb.

ENERGETSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH HIŠ

Energetska učinkovitost stavbe je eno izmed ključnih meril zagotavljanja bivalnega ugodja v stavbi, hkrati pa prispeva tudi k ekonomični (predvsem pa manjši) porabi energije v stavbi za namene hlajenja, ogrevanja ali prezračevanja. Po Zakonu o graditvi o objektu (ZGO), ki je bil v veljavi do pred kratkim, spadata varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v stavbi med ključne zahteve, ki jih mora zadostiti načrtovan objekt. Kljub spremembam, ki so se v tem letu odvile na področju zakonodaje s področja gradbeništva, pa ostaja zagotovitev energetske učinkovitosti stavbe med prednostnimi nalogami vsakega projektanta ali investitorja.

Energetska učinkovitost že zgrajenih večstanovanjskih hiš se lahko zagotovi samo z ustrezno načrtovano in strokovno izvedeno energetsko prenovo. Energetskih prenov je v Sloveniji vedno več, učinkovito rabo energije v stavbah pa za potrebe energetske učinkovitosti dosežemo z ukrepi na:

  • toplotno-tehničnih lastnostih stavbe;
  • sistemih stavbnih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljave;
  • vpeljavi sistemov za izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Najučinkovitejši način, s katerim lahko dosežemo energetsko učinkovitost stavbe, je zagotovitev ustrezne toplotne prehodnosti in ovoja stavbe, vključno s tesnjenjem stavbe in z ustreznim senčenjem steklenih površin.

Ustrezna, torej nizka toplotna prehodnost stavbe je odvisna predvsem od toplotnega ovoja objekta oziroma fasade. Ta mora biti izdelana iz kakovostnih izolativnih materialov, poleg tega pa se mora z ustreznim načrtovanjem in izvedbo preprečiti pojav toplotnih mostov.

Materiali, ki sestavljajo fasadni pas pri prenovljenih večstanovanjskih hišah, so po energetski prenovi zelo raznoliki, skupaj pa učinkovito sodelujejo pri preprečevanju prehajanja toplote iz okolice v stavbo. Fasadni ovoj starejših objektov, potrebnih energetske prenove, sestavljajo toplotno prepustni konstrukcijski materiali z nizko toplotno kapaciteto in visoko toplotno prehodnostjo (npr. beton, jeklo, opeka, les …). V sklopu energetske prenove se v toplotni ovoj stavbe nato vključi še materiale z nizko toplotno prehodnostjo (stiropor, grafitni stiropor, stirodur) in pa zaključni sloj z nezanemarljivo zaščitno in estetsko funkcijo. Izbor materialov mora biti premišljen, izvedba pa natančna in skladna s specifikacijami za izvedbo, s čimer se zagotovi učinkovito delovanje celotnega konstrukcijskega sklopa.

Energetske prenove z nepovratnimi sredstvi že več let spodbuja tudi država, kar je do zdaj izkoristilo nemalo zasebnih in javnih vlagatejev. Investicija v energetsko prenovo večstanovanjskih hiš je namreč več kot le investicija. Gre za investicijo, s katero na dolgi rok znižamo stroške ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izboljšamo mikroklimatske razmere v stavbi, poleg tega pa s prenovljenim videzom in uporabo sodobnih, kakovostnih materialov energetska prenova prispeva k dvigu tržne vrednosti nepremičnine.

REVIJA Moj Dom

Vse izolacije so dobre, ampak Silber reflex je plošča, ki je razred zase. Zaradi svojih lastnosti spada med t.i. premium fasadne plošče.

BREZPLAČNI PRIROČNIK

Novi materiali in inovativne izolacije za večjo udobnost in toplino vašega doma. Preverite, kako lahko prihranite več in obenem bivate bolj udobno. To in še več je mogoče novimi tehnološkimi rešitvami.