Silikatni zidaki (opeka)

Apneno-peščeni elementi za pokončne konstrukcije se izdelujejo iz mešanice apna, kremenčevega peska in vode. Po temeljitem mešanju se apneno-peščena zmes stisne v želene oblike in se strdi. Zmes je mogoče obarvati z barvnimi pigmenti.
a) Apno se skladišči v silosih, pesek pa v pokritem skladišču. Surovini se glede na maso odmerjata v mešalnik
v razmerju apno:pesek 1:10. Intenzivno zmešana apneno-peščena zmes se transportira v reaktorje.
b) V reaktorju prihaja do reakcije celotnega žganega apna v kalcijev hidroksid. Po reakciji zmes odleži in nato se pred stiskanjem ponovno premeša in po potrebi navlaži.
c) V povsem samodejni stiskalnici se stisne končna oblika apneno-peščenega zidaka ali bloka.
d) Sledi strjevanje pri temperaturi okoli 200 °C in tlaku pare 1,6 MPa, ki traja 9 ur. Med procesom strjevanja
prihaja do reakcije silicijevega dioksida na površini zrn s kalcijevim hidroksidom ob nastanku kristaliničnih faz
kalcijevega silikat hidrata CSH, ki ustvarja trdno vezivo med posameznimi zrni peska.
e) Po strditvi in ohladitvi se izdelki zlagajo na palete in hranijo v skladišču, kjer so pripravljeni na takojšnjo odpremo.