Glede na uporabnost v gradbeništvu proizvajalci izdelujejo različne vrste stiropor plošč – različnih tež, ki so izražene za volumen enega kubika (m3) ter oznaki EPS 70 in EPS 100 izražata tlačno trdnost stiropora izraženo v kilopascalih (kPa). Torej število, ki sledi nazivu materiala (EPS) pomeni tlačno trdnost. Poznamo različne tlačne trdnosti stiropora in sicer: 

 • EPS 50
 • EPS 70 
 • EPS 100
 • EPS 150

Katera trdnost je optimalna 

Stiropor EPS 50, ima najnižjo nosilnost oz. je najmanj trdna. Plošče EPS 50 se uporabljajo za toplotno izolacijo na mestih, kjer ni zahtevana nosilnost (podstrešja, podi ipd.), fasade obložene z oblogo iz fasadne opeke.

Ravno obratno velja za EPS 150. Stiropor plošče 150 se uporabljajo za toplotno izolacijo ravnih streh (večje obtežbe, pohodne in servisne površine), tlake z večjo debelino toplotne izolacije in tiste z večjimi obremenitvami. EPS 150 je primeren tudi za izolacijo podstrešij s pohodno površino.

Razlike med EPS 70 in EPS 100

Glavne razlike med stiroporoma EPS 70 in EPS 100:

  • EPS 70 oz. naša oznaka EPS W 15 ima tlačno trdnost 60-70 kPa
  • EPS 100 oz. naša oznaka EPS W 20 ima tlačno trdnost 100 kPa
  • EPS 70 se stisne za 10% pri obremenitvi 7 ton na m2
  • EPS 100 se stisne za 10% pri obremenitvi 10 ton na m2
  • EPS 70 ima toplotno prevodnost 0,042 W/mK
  • EPS 100 ima toplotno prevodnost 0,036 W/mK

To na kratko pomeni, da za nezahtevne in neobremenjene dele objektov lahko uporabite stiropor EPS 70, medtem ko se EPS 100 pa priporoča za toplotno izolacijo poševnih in ravnih streh, sten, stropov ter pri vgrajevanju izolacije pod talnim ogrevanjem. Za tlake je tako priporočljiva uporaba EPS 100 ali EPS 150.