Select Page

KAKO IZBRATI FASADO?

Najpomembnejši merili pri izbiri materiala za toplotni ovoj stavbe sta paropropustnost in nizka toplotna prehodnost. S pravilno izbiro in razporeditvijo materialov po prerezu fasadnega pasu lahko hkrati z visoko toplotno izolativnostjo toplotnega ovoja dosežemo tudi to, da konstrukcija ”diha’, kar je za zdravo bivalno okolje in preprečevanje pojava škodljivih vplivov, kot sta vlaga in plesen, izrednega pomena

KAKO IZBRATI FASADO?

Na izbor fasadnega sistema vpliva več različnih dejavnikov. Merila, na podlagi katerih se investitor odloči za določen fasadni sistem, so lahko ekonomske, estetske ali tehnične narave, narekujejo pa jih želje investitorja ali pa zahteve objekta, na katerem bo fasadni sistem nameščen. Odlika dobrega projektanta je, da glede na razpoložljiva merila in investitorjeve želje izdela ustrezno zasnovo fasadnega sistema, odlika dobrega izvajalca je učinkovita in kakovostna izvedba načrtovanega fasadnega sistema, odlika dobrega trgovca pa je vsem trem deležnikom v gradnji (tj. investitorjem, projektantom in izvajalcem) ponuditi širok nabor tehničnih rešitev v obliki različnih materialov in fasadnih sistemov po konkurenčnih cenah.

 

Najpomembnejši merili pri izbiri materiala za toplotni ovoj stavbe sta paropropustnost in nizka toplotna prehodnost. S pravilno izbiro in razporeditvijo materialov po prerezu fasadnega pasu lahko hkrati z visoko toplotno izolativnostjo toplotnega ovoja dosežemo tudi to, da konstrukcija »diha«, kar je za zdravo bivalno okolje in preprečevanje pojava škodljivih vplivov, kot sta vlaga in plesen, izjemnega pomena.

V zadnjem času so v modi tudi materiali, ki so do okolja prijazni in predstavljajo element trajnostne graditve, ki je v sodobnem gradbeništvu vedno pomembnejša.

K toplotni izolativnosti objekta največ prispeva predvsem pravilna izbira toplotno izolacijskega materiala fasade. Pri tem se lahko odločimo za klasičen stiropor, grafitni stiropor, kameno volno v ploščah ali drug material toplotne izolacije s podobno toplotno prevodnostjo. Vsak izmed materialov ima svoje prednosti in slabosti (ključne izmed njih lahko najdete tudi podrobno opisane na naši spletni strani), zaradi česar se glede na zahteve posameznega objekta nato odločimo, kateri material je zanj najprimernejši. Od materiala, ki ga izberemo za izdelavo toplotnoizolacijskega ovoja stavbe, je odvisna tudi tehnologija izvedbe fasadnega sistema; od vrste toplotne izolacije je namreč odvisna izvedba zaključnega sloja, poleg tega pa je določene materiale med gradnjo treba zaščititi pred namočenjem z vlago ali meteorno vodo. Izbira toplotne izolacije pogostokrat izhaja tudi iz zahtev fizikalno-mehanskih karakteristik oziroma zahtev požarne varnosti; medtem ko je fasada, narejena iz kamene volne, ognjevarna, pa za fasado iz stiropora tega ne moremo trditi.

Kot zunanji ovoj stavbe je fasade poleg temperaturnim nihanjem izpostavljena tudi spremenljivim vremenskim in drugim mehanskim vplivom. Izbira kvalitetnih materialov za izvedbo zaključnega sloja in njegova pravilna izvedba preprečujeta tovrstnim vplivom stik s toplotno izolacijo fasadnega pasu, kar bi lahko vodilo do poslabšanja njenih mehanskih karakteristik, s tem pa je zagotovljeno delovanje izolacijske funkcije fasade. S premišljeno izbranim zaključnim slojem pomembno prispevamo tudi h končnemu videzu objekta; s tem ne le da poskrbimo za toplotno izolativnost objekta in energetsko učinkovitost stavbe, temveč pomembno vplivamo tudi na tržno vrednost nepremičnine in finančne stroške nadaljnje uporabe objekta. 

REVIJA Moj Dom

Vse izolacije so dobre, ampak je fasadna plošča Silber reflex razred zase. Zaradi svojih lastnosti spada med t. i. premium fasadne plošče.

Plošča Silber reflex se lahko uporablja kot:

  • fasadna plošča, plošča
  • za izolacijo podzidka,
  • za izolacijo tal pod betonskim tlakom,
  • za izolacijo tal podstrešja v kombinaciji z mavčno-vlaknenimi
    ploščami in
  • izolacijo stropa neogrevanega prostora proti ogrevanemu prostoru.

BREZPLAČNI PRIROČNIK

Novi materijali in inovativne izolacije za večjo udobnost in toplino vašega doma. Preverite kako lahko prihranite več in v istem trenutku prebivate bolj udobno. Vse je možno z novimi tehnološkimi napredki.