Mnogi, ki gradijo hišo, še posebej bolj sodobne arhitekture se soočajo z vprašanjem ravne strehe. Ravne strehe prinašajo številne prednosti, začenši sodobnim izgledom. V tej objavi si bomo pogledali, katere so prednosti in slabosti ravne strehe, kako poteka izdelava in izvedba ravne strehe, kakšna je cena ravne strehe, kakšna je lahko kritina ravne strehe ter najpomembnejše, kako mora biti narejena hidroizolacija ravne strehe.

Prednosti in slabosti ravne strehe

V kolikor se odločate o tem, ali bo vaša hiša imela ravno streho, morate pri odločitvi upoštevati ne le prednosti, ampak tudi slabosti ravne strehe. Pri nas ravne strehe sicer niso najbolj priljubljene, zato se pogosto ravne strehe ne obnavljajo, temveč predelujejo v strehe z naklonom. To je škoda, ker le-te prinašajo številne prednosti, ki sta enostavnost izvedbe in cenovna dostopnost (vir). Poglejmo si glavne prednosti in slabosti ravnih streh.

Prednosti ravne strehe

  • Ravne strehe so cenejše za gradnjo, saj je skupna površina manjša od strehe z naklonom
  • Notranji del hiše je bolje izkoriščen
  • Krajši čas izvedbe ravne strehe (hitrejša izvedba)
  • Estetsko privlačne
  • Lažji dostop do strehe
  • Uporabnost (ravno streho lahko uporabljamo in na njej preživljamo čas)

Slabosti ravne strehe

  • Krajša življenjska doba
  • Več vzdrževanja in redno pregledovanje
  • Dražja in zahtevnejša popravila
  • Potrebna skrb za nemoteno odvodnjavanje, saj lahko listi in delci zamašijo odvode

Kritina za ravne strehe

Za ravne strehe kritina pravzaprav ni potrebna oz. se ne uporablja. Izvedba ravne strehe sestoji iz osnovne plošče (vrh objekta), ki je lahko betonski, lesen ali pločevinast (trapezni), odvisno od vrste gradnje hiše. Poglejte si prerez in primer izvedbe ravne strehe.

Hidroizolacija ravne strehe

Na to plast (razen če je lesena) potem pride bitumenski temeljni premaz. Na ta premaz se namesti parna zapora.

Toplotna izolacija ravne strehe

Čez omenjeni plasti, ki služita hidroizolaciji ravne strehe se namesti toplotna izolacija. To je lahko stiropor (EPS) ali Stirodur (XPS) ali (pohodna) kamena volna. 

Zatesnitev strehe

Na izolativno plast ravne strehe se naredi zatesnitev. Za to se uporablja elastomerni bitumenski trak (mehansko pritrjen), čez katerega pride še druga plast elastomernega bitumenskega traku. 

ravne zelene strehe

Izvedba ravne strehe na leseni konstrukciji

V kolikor se ravna streha izvaja na leseni konstrukciji, potem se pod parno zaporo uporabi sekundarna kritina oz. elastomerni bitumenski trak.

Zelene in prodnate ravne strehe

Kot zgornji oz. vrhnji zaključni sloj ravne strehe se na vrhu omenjenih materialov naredi površinsko zaščito (prod, okrogla zrna) in spodaj doda filtrirni sloj. Za izvedbo zelene strehe se uporablja potem še tri plasti. To so sistem za drenažo in vodni zbiralnik, zaščitna plast (filc) na vrhu pa se potem naredi intenzivna ozelenitev, s podlago in zasaditvijo

Cena ravne strehe

Cerna ravne strehe je odvisna on zahtevnosti oz od dodatnih zahtev. Vprašanje je, ali bo ravna streha zaključena z zeleno površino, prodom, ali bo ostala nezaključena, to pomeni, da bo vrhnja plast hidroizolacija. Cena ravne strehe je na kvadratni meter nekoliko višja, kot klasična dvokapnica, a moramo računati s tem, da je površina ravne strehe manjša od naklonske enokapne ali dvokapne strehe. Z ravno streho pa lahko pridobite tudi številne prednosti. Po eni strani z izbiro ravne strehe pridobimo na površini uporabnih prostorov, v celoti pohoden prostor pod njo. Na ravni strehi pa si lahko omislimo strešno teraso, kar močno poveča kakovost in uporabnost hiše z ravno streho.

Cena ravne strehe

Cena izvedbe je odvisna tudi od tega ali bo prostor pod streho ogrevan ali ne. V tem primeru je potrebno misliti tudi na toplotno izolacijo. Cena toplotno neizolirane ravne strehe (npr. nad garažo) znaša med 30 in 50 EUR na m2, cena izolirane ravne strehe pa znaša med 80 in 100 €/m2.

Cena zelene strehe

Nekoliko večjo investicijo predstavlja zelena streha: zelena površina lahko namreč dodatno izolira hišo, poleti pa tudi senči in hladi, zato se del investicije vanjo povrne oz. ima smisel iz vidika kakovosti bivanja. Če želite pohodno ravno streho, je cena 140 €/m2, cena zelene strehe z ekstenzivno ozelenitvijo pa znaša okrog 170 €/m2. Pri izvedbi ravne strehe pa morate biti previdni, tako z izbiro pravega izvajalca, kot tudi z izbiro materialov. Potrebno se je prepričati ,da so izvajalci res strokovnjaki in bodo izvedbo naredili natančno in kakovostno. 

Povzetek

Ravne strehe predstavljajo številne prednosti. Na prvo mesto lahko postavimo estetiko oz. arhitekturo, ki pa se vsekakor združuje z uporabnostjo objekta. Z izbiro ravne strehe lahko tako povečamo uporabno površino oz volumen objekta. Hkrati si z izbiro zelene strehe lahko v objektu zagotovimo ugodnejšo klimo. Predvsem pa uporabnost zelene strehe kot terase predstavlja pomembno pridobitev, ki je v primeru dvokapne strehe vsekakor nimamo. Omenjena prednost ravne oz. zelene strehe pa bo najbolj do izraza prišla v mestih, kjer bo sredi betona zelena terasa zagotavljala skorajda da prostor za umik v naravo. 

Pri izvedbi ravne strehe moramo biti pazljivi in izbrati kakovostne izvajalce, bolj pogosto moramo spremljati dogajanje na njej in odvodnjavanje. Tudi cena ravne ali zelene strehe je lahko nekoliko višja sprva, a mnogim omenjene prednosti ravne strehe odtehtajo omenjene slabosti.