Izdelava ravne strehe ima v primerjavi z izdelavo klasične dvokapne strehe kar nekaj specifik. Vendar pa ravne strehe v določenih primerih prinašajo kar nekaj prednosti. Le-te upravičujejo dodatne izzive, ki jih predstavlja na primer hidroizolacija in pokrivanje ravne strehe.

Na kratko povedano so glavne prednosti ravne strehe naslednje:

 • Ravne strehe so cenejše za gradnjo, saj je skupna površina manjša od strehe z naklonom
 • Notranji del hiše je bolje izkoriščen
 • Krajši čas izvedbe ravne strehe (hitrejša izvedba)
 • Estetsko privlačne
 • Lažji dostop do strehe
 • Uporabnost (ravno streho lahko uporabljamo in na njej preživljamo čas)

Na tej povezavi si preberite več o tem, katere so prednosti in slabosti ravne strehe, v nadaljevanju pa boste lahko izvedeli naslednje:

 • kako poteka izdelava ravne strehe
 • kako je s pokrivanjem ravne strehe
 • kakšne vrste guma se uporablja za hidroizolacijo ravne strehe
 • kakšna folija je primerna za ravne strehe
 • kako je s sanacijo ravne strehe

Izdelava pokrivanje in hidroizolacija ravne strehe

Ko je objekt pozidan je čas za izvedbo hidroizolacije ravne strehe. Glede na pod konstrukcijo in želeno poznejšo nosilnost je mogoče gradnjo izvesti na različne načine. Tukaj vam kak opoteka izdelava ravne strehe na betonski površini, na leseni pod konstrukciji in na trapezni pločevini.

Za betonske površine in trapezne podkonstrukcije izdelava poteka tako, da se na površino najprej nanese temeljni premaz. Temu sledi namestitev parne zapore. Nato pride na vrsto toplotna izolacija. V zadnji fazi se izvede zatesnitev strehe.

V primeru izdelave ravne strehe na leseni konstrukciji pa se izvedba začne z namestitvijo sekundarne kritine. Temu sledi namestitev parne zapore. Nato pa pride na vrsto toplotna izolacija in na koncu še zatesnitev.

Materiali za izvedbo ravne strehe

Najboljša izbira za hidroizolacijo ravne strehe je  hidroizolacija iz sodobnih elastomer-bitumenskih trakov z nosilcem iz poliestrskega filca. Prednost bitumenske hidroizolacije je daljša življenjska doba, preprostejše vgrajevanje (predvsem ob izvedbi detajlov in priključkov) in tudi bistveno manjše možnosti za nastanek mehanskih poškodb (PVC folija je običajno debela samo od 1,5 mm). (vir)

Bitumensko hidroizolacijo mnogi uporabniki iščejo kot »guma za ravne strehe«, saj je črne barve in daje gumijast občutek. Nanos hidroizolacije iz bitumna poteka tako, da se trakovi bitumna raztegnejo po površini, nato pa se jih s pomočjo toplote prilepi na površino.

Bitumen je kakovosten gradbeni material. Ni vodotopen ter je popolnoma neoporečen za okolje in zdravje. Bitumen so za tesnjenje uporabljali že v antiki. Danes je v povezavi s polimeri izredno učinkovit gradbeni material in odporen proti agresivnim vplivom iz okolja. Strehe iz bitumna so praviloma v dvo- ali večplastni izvedbi. S skupno debelino več kot devet milimetrov bistveno prekašajo druge strehe z vidika odpornosti proti poškodbam ter varnosti.. Streha z garancijo proizvajalca Büsscher & Hoffmann pa je še kanček robustnejša in obstojnejša. S 5,4 mm debelo zgornjo plastjo je še posebej odporna. Življenjska doba takšnega tesnjenja je izredno dolga.

Za temeljni premaz betonske ravne strehe torej predlagamo BÜSCHERIT BVE EXTRA Bitumenski temeljni premaz.

Sledi izbira parne zapore. Za betonske konstrukcije predlagamo BÜSSCHER ALUPLAN ALGVE 40 K PLUS. Za trapezne pločevine pa LE 40 KSK Elastomerni bitumenski trak, hladno samolepilen.

Za več informacij o omenjenih materialih stopite v stik ali si prenesite katalog.

Nato pride na vrsto toplotna izolacija ravne strehe. Predvsem za pohodne površine je najbolj smiselno uporaba stirodur-a. Le ta ima dovolj visoko tlačno trdnost, hkrati pa dobre izolativne lastnosti. Uporabimo lahko sicer tudi druge materiale, kot so npr. pohodna kamena volna za ravne strehe ali pa stiropor večje tlačne trdnosti npr. EPS 150.

Zatesnitev ravne strehe

Za zatesnitev ravne strehe se dela v dveh plasteh. Prav tako se uporablja bitumen. Za prvo plast npr.  büsscher barutop t 40 elastomerni bitumenski trak, mehansko pritrjen, za 2. plast pa büsscher barutop brilliant elastomerni bitumenski trak.

Zelene ravne strehe

V primeru, da želite zeleno ravno streho pa je na omenjene plasti potrebno izdelati še sistem za drenažo in vodni zbiralnik (BÜSSCHER Drain 20). Na to se doda še zaščitno plast (Filc iz večslojnih vlaken PES-SB 300/2, 300 g/m). Na koncu pa se na ravni strehi naredi ozelenitev (nasip zemlje in zasaditev)

Vzdrževanje ravne strehe

Strokovno položena streha z garancijo proizvajalca Büsscher & Hoffmann je odlično pripravljena za kljubovanje okoljskim in vremenskim vplivom.  Kljub temu pa je ravno streho potrebno pregledovati in vzdrževati. Težavo namreč lahko predstavlja umazanija, ki lahko pride v odtočne cevi in jih zamaši. Poleg tega je potrebno preverjati tudi priključke.

Najbolj enostaven način za vzdrževanje ravne strehe je, da s certificiranim izvajalcem sklenete pogodbo o vzdrževalnih delih. Tako si zagotovite pravočasno odkritje nedopustne obrabe in škode. Poleg tega vsakih pet let streho pregleda tudi podjetje Büsscher & Hoffmann.

Sanacija ravne strehe

Na ravne strehe imate tudi 20 let garancije s strani proizvajalcev iz. Izvajalcev. Kljub temu pa so primeri, ko je potrebna sanacija ravne strehe. V mnogih primerih je sanacija ravne strehe lahko le manjši poseg. V nekaterih primerih pa se lahko zgodi, da streha pušča na določenem mestu, ali pa da so težave z odvodnjavanjem. V obeh primerih s sanacijo ni večjih težav.

V primeru težav z vodotesnostjo ali izolacijo se na primer obdela le kritina ravne strehe, ne pa sama streha. Tako je potreebno le zatesniti določene dele strehe, v samo konstrukcijo pa ni potrebno posegati. V primeru, da pa je ogrožena stabilnost oz. nosilnost strehe, pa je potrebno popravilo oz. sanacijo ravne strehe izvesti bolj obsežno.