Ravne strehe postajajo vedno bolj priljubljene. Poleg tega, da omogočajo postavitev estetsko privlačnih domov, prinašajo tudi številne druge prednosti. Glavne prednosti ravne strehe so uporabnost površine ravne strehe in izkoristek prostora. Omogočajo nam tudi izvedbo zelene strehe, ki zagotavlja bolj stalno temperaturo v prostoru. Cena ravne strehe pa glede na to, da je njena površina manjša v primerjavi s poševno streho, ni višja. Ravne strehe torej niso samo stvar videza, temveč omogočajo lažjo izvedba strešnih površin, hkrati pa jih je mogoče izkoristiti za pohodne površine, ozelenjene strehe in za povozne površine.

V tej objavi si bomo pogledali, kakšna mora biti izolacija in hidroizolacija ravne strehe, kakšna je lahko “kritina” ravne strehe in kako je s samo izvedbo ravne strehe ter kako poteka odvodnjavanje ravne strehe.

V kolikor iščete material ali izvajalce ravne strehe, se za nasvet lahko obrnete na nas. Svetovali vam bomo pri izbiri materiala za ravno streho in vam ob naročilu material tudi dostavili. Poleg tega pa vas lahko povežemo z zanelsjivimi izvajalci ravnih streh. Stopite v stik.

Izolacija ravne strehe in hidroizolacija

Izolacija ravne strehe je izredno pomembna. Ravna streha je namreč pod večjim pritiskom, kar se tiče padavin, saj te odtekajo počasneje z nje. Ta tip streh je bil na svojih začetkih bistveno bolj dovzeten za poškodbe zaradi materialov, ki niso imeli tako dobrih lastnosti, kot jih imajo danes. Materiali, ki so se takrat uporabljali, so bili bistveno drugačni. Bitumenska hidroizolacija je imela takrat določene značilne slabosti, kot je mehurjenje in občutljivost na vremenske vplive. Te slabosti pa so že desetletja preteklost, saj so sodobni bitumenski trakovi modificirani z elastomerni. V hiše se vgrajujejo hidroizolacije iz polimer-bitumenskih trakov, ki so vsaj dvoslojne, za določene ravne strehe pa so primerne tudi enoslojne hidroizolacije iz sintetičnih in elastomernih folij.

Ravne strehe lahko delimo na prezračevane in ne-prezračevane. Prezračevane ravne strehe vsebujejo zračni kanal med hidroizolacijo in toplotno izolacijo. Bolj pogoste so neprezračevane ravne strehe, kjer so sloji spojeni med seboj. Za izolacijo ravne strehe se uporabljajo sintetični materiali, kot sta stiropor (EPS) in stirodur (XPS). Naravni materiali pri neprezračevanih ravnih strehah za toplotno izolacijo niso primerni, ker ne smejo biti zaprti med dva zaprta sloja, med parno zaporo in hidroizolacijo.

Izvedba ravne strehe in konstrukcija

Konstrukcija ravne strehe izgleda takole:

  1. Bitumenski temeljni premaz
  2. Parna zapora
  3. Naklonska izolacija, ekspandirana polistirolna pena
  4. Elastomerni bitumenski trak, hladno samolepilen
  5. Elastomerni bitumenski trak
  6. Ekstrudirana polistirolna pena
  7. Zgornji sloj: prod ali ploščice ali zasaditev

Ravne strehe lahko poleg na betonski površini postavimo tudi na trapezni pločevini in na leseni podkonstrukciji. Odvisno od tega je lahko konstrukcija ravne strehe nekoliko drugačna od zgoraj navedene.

Kritina za ravne strehe

Kritina za ravne strehe oz. zgornji sloj ravne strehe pa je, kot smo že prej omenili, lahko narejen na več načinov. Ravna streha je namreč lahko uporabna površina, torej je pohodna, povozna, ali pa zelena. Lahko pa jo zaključimo zgolj s prodom, ki omogoča dobro odvodnjavanje.

Izvedba ravne strehe in izvajalci

Izvedba ravne strehe je ključnega pomena. Vsaka napaka pri izvedbi ravne strehe namreč lahko močno vpliva na njeno življenjsko dobo. Predvsem pri izvedbi bitumenskega temeljnega premaza je ključno, da ga izvajalci naredijo natančno in brezhibno.

Ključni sloj vsake ravne strehe je hidroizolacija, to je membrana, ki zagotavlja popolno vodotesnost, odporna mora biti na mehanske in kemično-fizikalne vplive. Po sogovornikovih besedah imamo danes za ta sloj na izbiro veliko kakovostnih materialov, katerih pričakovana življenjska doba je lahko tudi 50 in več let, če je dobro zaščitena pred mehanskimi in vremenskimi vplivi, tako kot je pri obrnjenih in plus ravnih strehah, pa primerljiva z življenjsko dobo objekta. Glede na material ločimo bitumenske izolacije ter hidroizolacije iz sintetičnih in elastomernih folij. (vir)

izdelava ravne strehe

Odvodnjavanje ravne strehe

Odvodnjavanje ravne strehe je izjemnega pomena. Pomembno je. da čimprej in čim bolje odvajamo meteorno vodo. Za odvodnjavanje ravne strehe pa obstaja več načinov. To so:

  • Zunanje odvodnjavanje
  • Notranje odvodnjavanje
  • Klasičen prostopadni sistem

Običajni naklon ravne strehe mora biti od 1- do 2-odstoten, a ne zaradi hidroizolacije, ta mora biti ta vodotesna tudi na površini brez naklona. Naklon je pomemben zato, da voda ne bi povzročala škode na zgornjih slojih (npr. da preprečimo zmrzlinske poškodbe pri keramičnem tlaku na pohodnih strehah ali čezmerno navlaženost rastnega substrata na ozelenjenih). (vir)

Odvodnjavanje kot smo rekli lahko naredimo na tri načine. Zunanje odvodnjavanje pomeni, da na ravno streho horizontalno postavimo odtoke, ki so zaščiteni z mrežico, da se ne zamašijo. Prednost tega sistema je, da ne potrebujemo prebojev v plošči in tako ne tvegamo puščanja konstrukcije. Druga prednost je nižja cena. Slabost je predvsem v tem, da se na fasadi pojavijo odtočne cevi na več mestih.

Notranje odvodnjavanje vode z ravne strehe je bolj pogosto. Vodo zajemajo točkovni odtočniki, ki ne odvajajo samo vode iz površine, temveč tudi vodo iz drugih slojev ravne strehe, kot je recimo izolacija. Iz vertikalnih odtočnikov se voda zbere v nekaj skupnih ceveh, ki jo nato skozi konstrukcijo odvedemo v meteorno kanalizaciji. Če izvedbo ravne strehe organizirate sami, morajo izvajalci, ki bodo opravili betoniranje upoštevati mesta za preboje in pravilno nanesti naklonski beton. (vir)

Poleg tega pa poznamo še klasično prostopadno odvodnjavanje ravne strehe, ki je tudi najstarejši in zanesljiv način. V tem primeru voda počasi odteka iz strehe skozi odtočnike. Pozicijo le-teh in dimenzijo odtočnih cevi in ostale elemente izračuna projektant strojnih inštalacij na podlagi površine strehe in stoletnega prispevka padavinskih vod. Ta pro-stopadni sistem odvodnjavanja je najpogostejša rešitev za ravne strehe enodružinskih hiš.

Cena ravne strehe

Kot smo že pisali v tem članku, je cena ravne strehe odvisna od tega, ali bo ravna streha zaključena z zeleno površino, prodom, ali bo ostala nezaključena, to pomeni, da bo vrhnja plast hidroizolacija.

Cena ravne strehe je sicer na kvadratni meter nekoliko višja, v primerjavi s klasično poševno streho, a je površina ravne strehe manjša od klasične. Zato je končni strošek ravne strehe primerljiv s poševno. Poleg tega pa pridobitev dodatnega prostora oz. uporabne površine tudi nekaj odvrne.

Cena izvedbe je odvisna tudi od tega ali bo prostor pod streho ogrevan ali ne. V tem primeru je potrebno misliti tudi na toplotno izolacijo. Cena toplotno neizolirane ravne strehe (npr. nad garažo) znaša med 30 in 50 EUR na m2, cena izolirane ravne strehe pa znaša med 80 in 100 €/m2. Cena za pohodno ravno streho, znaša približno 140 €/m2, cena zelene strehe z ekstenzivno ozelenitvijo pa znaša okrog 170 €/m2.

Povzetek

Ravne strehe nudijo številne prednosti v primerjavi s poševnimi. Glavne prednosti ravne strehe so uporabna površina in boljši izkoristek prostora. Pomembno pri izdelavi ravne strehe je, da je natančna in brezhibna. Tako je lahko življenjska doba ravne strehe enaka življenjski dobi objekta, kar pomeni 50 let. Podjetje Stireks dobavlja material za izdelavo ravne ali zelene strehe Buscher & Hoffmann.

Buscher & Hoffmann je vodilni proizvajalec polimernih bitumenskih membran za ravne strehe, zelene strehe, poševne strehe, mostove in konstrukcijsko hidroizolacijo. Podjetje ima več kot 160 let izkušenj v industrijski proizvodnji premazov in tesnilnih sistemov. Büsscher & Hoffmann s svojimi izkušnjami ponuja inovativne zmogljivosti. Büsscher & Hoffmann je del korporacije Kwizda Holding GmbH , farmacevtske družbe, ki ima oddelke za distribucijo farmacevtskih izdelkov, farmacevtskih storitev, kmetijstva in kozmetike. Kwizda zaseda vodilni položaj na številnih korporativnih področjih avstrijskega trga in je dejavna v številnih evropskih državah.

Stopite v stik z nami in povprašajte za ceno materiala za ravno streho ali za priporočilo izvajalca ravne strehe